Tłumaczenia uwierzytelnione z języka polskiego i włoskiego

i załatwianie spraw we włoskich sądach i urzędach

Tłumaczenia przysięgłe 

z włoskiego na polski  

z polskiego na włoski 

na potrzeby włoskich urzędów 

Tłumaczeniu przysięgłemu we Włoszech i w Polsce podlegają m.in. następujące dokumenty: 

  • Dokumenty urzędowe, wypisy, rejestry, umowy, aneksy, pełnomocnictwa 
  • Dokumenty samochodowe, rejestracje pojazdów 
  • Świadectwa urodzenia, akty małżeoskie, akty zgonu 
  • Dyplomy, świadectwa szkolne 
  • Karty pacjenta, zaświadczenia lekarskie, dokumentacja medyczna 
  • Dokumentacja prawna, pisma procesowe, pozwy, wyroki itd. 
  • Dokumentacja księgowa, rachunkowa, raporty finansowe itd.

Apostille i legalizacja dokumentów